Gunn Aarli

fagansvarlig

Gunn Aarli har skrevet 75 artikler

Nylig aktivitet

  1. Turisme i Spania: oppdatert 24. november 2017
  2. caballero: godkjente et endringsforslag 14. november 2017
  3. Spania - arbeidsledighet: oppdatert 23. oktober 2017
  4. Catalonia: oppdatert 21. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Ibero-romanske språk 10
  2. Spanias geografi 264
  3. Spanias samtidshistorie 81
  4. Spanske ord og uttrykk 23

Biografi

Gunn Aarli (f. 1970) er lektor, Cand. Philol.  (1995) med hovedfag i spansk og latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen og Master i Engelsk (2008). Studerte ved Universidad de Granada og Universidad de Cádiz (Spania). Doktorgradskurs i lingvistikk og kommunikasjon fra Universidad de Cádiz. I fagkretsen har hun også engelsk, pedagogikk og administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hun har flere års erfaring som universitetslektor og har utarbeidet Spansk-norsk blå ordbok (Kunnskapsforlaget, 1999) sammen med Juan A. Martínez López, samt publisert flere vitenskapelige artikler om spansk språk. Aarli er bosatt i Spania og driver eget oversettelsesfirma.