Trygve Holtebekk

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Trygve Holtebekk har skrevet 382 artikler og har vært fagkonsulent for 141 artikler

Biografi

Trygve Holtebekk (1922-2006) var professor i fysikk ved Universitetet i Oslo. Holtebekk tilhørte pionergenerasjonen som bygget opp kjernefysikken ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgraden i 1962 på en eksperimentell undersøkelse av partikkeloverføring mellom atomkjerner som han utførte under sitt forskningsopphold ved University of Michigan i Ann Arbor, i 1960-61. Holtebekk var vitenskapelig assistent ved Fysisk institutt 1951- 57, og deretter amanuensis, lektor og førstelektor (førsteamanuensis) inntil han i 1988 ble professor.  Holtebekk var opptatt av å formidle fysikkens resultater til ikke-eksperter. Han skrev en rekke populærvitenskapelige artikler og hadde i en årrekke hovedansvaret for fysikkstoffet i Store norske leksikon.