Tor Guttu

Tor Guttu har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Tor Guttu f. 1937 Cand.philol 1964 med Nordisk språklig hovedfag, tysk og musikk mellomfag. Fra 1.1.1965 ansatt i Det norske litterære ordboksverk, som i 1972 ble Avd. for bokmål da Norsk leksikografisk institutt ble opprettet ved UiO, et institutt som i 1989 gikk inn som en avdeling av Institutt for nordisk språk og litteratur. Pensjonist fra 1.1.2006. Ved siden av sitt arbeid i ordboksverket og ved universitetet har Guttu vært hovedredaktør av Riksmålsordboken (Kunnskapsforlaget 1977), den første norske "dictionary", og har redigert Norsk rettskrivningsordbok (blå ordbok, Kunnskapsforlaget 1985 og 1998), Norsk rimleksikon/Norsk rimordbok fra og med 4. utg. (Kunnskapsforlaget 1986 og 2001), Norsk illustrert ordbok/Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner (Kunnskapsforlaget 1993 og 2005),     foreligger også i trespaltet versjon som supplement til Store Norske Leksikons 2. og 4. utg., Riksmålsordlisten (Riksmålsforbundets ordliste) 5., 6. og 7. utg. 1973/76, 1994 og 2007). Guttu ble innvalgt i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur i 1977 og har vært medlem av presidiet siden 1983. Han har sittet i styret for Riksmålsforbundet (som viseformann) siden 1990, og han representerte forbundet i Norsk språkråd fra 1980 til rådet ble nedlagt i 2005. Han var norsklektor ved Politiskolen (halv stilling) fra 1963 til 1984, og har i enkelte semestre undervist i praktisk bokmål ved UiO. Som kursholder ellers har han virket i regi av Riksmålsforbundet. Fra årtusenskiftet leder Guttu arbeidet med å videreføre Norsk Riksmålsordbok (Det Norske Akademis store ordbok, NAOB). Arbeidet foregår i Kunnskapsforlaget i samarbeid med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur med sikte på en oppdatert utgave av verket i løpet av 2014.