Tore Gjelsvik

inaktiv bruker

Tore Gjelsvik har skrevet 6 artikler og har vært fagkonsulent for 20 artikler

Biografi

Tore Gjelsvik (1916-2006) var en geolog, forsker og direktør for Norsk Polarinstitutt.