Espen Karlsen

Dr. phil., fagansvarlig, Nasjonalbiblioteket

Espen Karlsen har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Passio Olavi: oppdatert 4. januar 2023
  2. Passio Olavi: oppdaterte bilde 2. januar 2023
  3. Passio Olavi: oppdaterte bilde 2. januar 2023
  4. Passio Olavi: oppdaterte bilde 2. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Biografier i latin 15
  2. Latinske ord og uttrykk 576
  3. Latinske verk 11

Biografi

Espen Karlsen, fil. dr. Uppsala 1998 på en avhandling om middelalderlatin. Publikasjoner om blant annet latinsk språk og om latinske manuskripter i norsk middelalder. Redaktør av boken Latin Manuscripts of Medieval Norway — Studies in Memory of Lilli Gjerløw (Oslo 2013: Novus), hvor han har flere bidrag. Prosjektleder for NFR-prosjektet Ordbok over norsk middelalderlatin (2015–) ved Nasjonalbiblioteket, Oslo.