Espen Karlsen

Fil. dr., fagansvarlig, Nasjonalbiblioteket

Espen Karlsen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Breviarium Nidrosiense: oppdatert 11. oktober 2020
  2. Breviarium Nidrosiense: oppdatert 11. oktober 2020
  3. casa: godkjente et endringsforslag 22. juni 2020
  4. filius: godkjente et endringsforslag 22. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Latin 35
  2. Latinske ord og uttrykk 575

Biografi

Espen Karlsen, fil. dr. Uppsala 1998 på en avhandling om middelalderlatin. Publikasjoner om blant annet latinsk språk og om latinske manuskripter i norsk middelalder. Redaktør av boken Latin Manuscripts of Medieval Norway — Studies in Memory of Lilli Gjerløw (Oslo 2013: Novus), hvor han har flere bidrag. Prosjektleder for NFR-prosjektet Ordbok over norsk middelalderlatin (2015–) ved Nasjonalbiblioteket, Oslo.