Espen Karlsen

fagansvarlig, Nasjonalbiblioteket

Espen Karlsen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. lapsus: godkjente et endringsforslag 12. desember 2018
  2. emeritus: godkjente et endringsforslag 21. september 2018
  3. tertium comparationis: oppdatert 14. mai 2018
  4. latin: godkjente et endringsforslag 7. mars 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Latin 40
  2. Latinske ord og uttrykk 601

Biografi

Espen Karlsen, fil. dr. Uppsala 1998 på en avhandling om middelalderlatin. Publikasjoner om blant annet latinsk språk og om latinske manuskripter i norsk middelalder. Redaktør av boken Latin Manuscripts of Medieval Norway — Studies in Memory of Lilli Gjerløw (Oslo 2013: Novus), hvor han har flere bidrag. Prosjektleder for NFR-prosjektet Ordbok over norsk middelalderlatin (2015–) ved Nasjonalbiblioteket, Oslo.