Hans Chr. Pedersen

Professor i viltbiologi, fagansvarlig, Norsk institutt for naturforskning

Hans Chr. Pedersen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. tiur: godkjente et endringsforslag 12. april 2021
  2. jerpe: oppdatert 3. april 2021
  3. jerpe: kommentert 3. april 2021
  4. jerpe: redigerte og publiserte et endringsforslag 17. september 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Skoghøns 19

Biografi