Tove Bull

Professor emerita nordisk språkvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Tove Bull har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sylfest Lomheim: oppdatert 23. februar 2021
  2. Knud Knudsen: oppdatert 11. februar 2021
  3. Hans Ross: oppdatert 3. januar 2021
  4. Hans Ross: oppdatert 3. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske språkforskere og språkfolk 109

Biografi

Tove Bull er professor emerita ved Institutt for språk og kultur ved UiT Noregs arktiske universitet. Ho var rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) frå 1996 til 2001. e-postadresse: tove.bull@uit.no