Tove Bull

Professor emerita nordisk språkvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Tove Bull har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kjell Venås: oppdatert 18. september 2021
  2. Gustav Indrebø: redigerte og publiserte et endringsforslag 10. september 2021
  3. Martin Birkeland: oppdatert 16. juni 2021
  4. Tone Birkeland: oppdatert 4. mai 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Norske språkforskere og språkfolk 144

Biografi

Tove Bull er professor emerita ved Institutt for språk og kultur ved UiT Noregs arktiske universitet. Ho var rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) frå 1996 til 2001. e-postadresse: tove.bull@uit.no