Terje Bratberg

Cand. philol., konservator, fagansvarlig

Terje Bratberg har skrevet 1589 artikler og har vært fagkonsulent for 371 artikler

Nylig aktivitet

 1. Evje - herregård i Rygge: oppdatert 13. juli 2024
 2. Evje - herregård i Rygge: oppdatert 13. juli 2024
 3. Fossesholm: oppdatert 12. juli 2024
 4. Damsgård hovedgård: oppdatert 12. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Amt 25
 2. Genealoger 23
 3. Historiske administrative og geografiske betegnelser 17
 4. Len 6
 5. Norske slekter 502
 6. Norske storgårder 177
 7. Slektsforskning og genealogi 24
 8. Sysler 3

Biografi

Terje Bratberg (f. 1955) er cand.philol. i historie fra Universitetet i Oslo (1990). Han har utgitt en rekke bøker som forfatter og redaktør, og jobbet med leksikonverket Trondheim byleksikon (Kunnskapsforlaget 1996). 

Utgivelser
 • Bygningsloven 150-år 1845-1995 - Lovens opprinnelse og utvikling, Kommunal- og Arbeidsdepartementet, Steinkjer 1995.
 • Trondheim Byleksikon, Kunnskapsforlaget, Trondheim 1996.
 • Nasjonal verneplan for veger og vegrelaterte kulturminner - Rapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag sommeren 1998, Trondheim 1998.
 • …og stien ble til veg (Trondheim 2000), medarbeider med ansvaret for mesteparten av teksten.
 • Gårds- og slektshistorie for Rissa, bind 2, Rissa 2003.
 • Gårds- og slektshistorie for Rissa, bind 3, Rissa 2004.
 • Austrått – herregård i 1000 år, 2006 (sammen med Håkon A. Andersen)
 • Gårds- og slektshistorie for Rissa, bind 4, Rissa 2007.
 • Trondheim Byleksikon, forøket og omarbeidet andre utgave, Kunnskapsforlaget, Trondheim 2008.
 • Munkholmen, Trondheim 2008. Også oversatt til engelsk og tysk.
 • Trondhjem Kommunale Tjenestemenns Forening 90 år – En jubileumsberetning, Trondheim 2008.
 • Historien fram til reformasjonen, i Fra Odin og Tor til St. Michaelskirken på Stein, Byneset Bygdebok, bind IV, Byneset 2009.
 • Austrått – En norsk herregårds historie, 2011 (sammen med Håkon A. Andersen).
 • Trondheim i Endring, Næringsforeningen i Trondheim, 2011.
 • Schønings våpenbok, Trondheim 2013 (sammen med Harald Nissen sr.).
 • Byguiden – Vandringer i Trondheim, Trondheim 2013 (23 av 26 artikkler).
 • TidsreiseTrondheim  – Barnas byhistorie, Trondheim 2015 (sammen med Daniel Johansen og Marte Rye Bårdsen).
 • Mitt Trondheim, Trondheim 2015 (sammen med Haldis Isachsen, billedredaktør).
 • Adolf Øien (biografi), Trondheim 2018.
 • Med murerskje og engasjement, (sammen med Per Frost) Frostbedriftenes historie (276 sider, hvorav mitt bidrag er ca. 150 sider), Trondheim 2021.
 • Kieglekroa 1962-2022, Trondheim 2022.