Tarald Rasmussen

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tarald Rasmussen har skrevet 66 artikler og har vært fagkonsulent for 810 artikler

Nylig aktivitet

  1. Satan: redigerte og publiserte et endringsforslag 9. april 2024
  2. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. oktober 2023
  3. Ignatius av Loyola: oppdaterte bilde 27. juni 2023
  4. Ignatius av Loyola: publiserte bilde 27. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristne trossamfunn 329
  2. Protestantisme 231

Biografi

Tarald Rasmussen (f. 1949) var professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo fra 1986 til 2019, og er nå professor emeritus samme sted. Hans viktigste forskningsfelt er kristendommens historie i senmiddelalder og tidlig nytid, med særlig vekt på Tyskland og de nordiske landene. Innen dette fagfeltet har han ledet flere NFR forskningsprosjekter. Fram til 2020 var han hovedredaktør av "Journal of Early Modern Christianity" (de Gruyter Verlag), og han sitter fortsatt i tidsskriftets redaksjon. Han er også styremedlem i "Refo Research Consortium" (https://reforc.com/). Hjemmeside UiO: https://www.tf.uio.no/personer/vit/taraldr/index.html