Tarald Rasmussen

Professor i kirkehistorie, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tarald Rasmussen har skrevet 62 artikler og har vært fagkonsulent for 1018 artikler

Nylig aktivitet

  1. Otto Dibelius: oppdatert 31. desember 2022
  2. Otto Dibelius: oppdatert 31. desember 2022
  3. Otto Dibelius: oppdatert 31. desember 2022
  4. Otto Dibelius: oppdatert 31. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Protestantisme 232

Biografi

Tarald Rsmussen (f. 1949) var professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo fra 1986 til 2019, og er nå professor emeritus samme sted. Han skrev en rekke kirkehistoriske artikler til de siste to papirutgavene av SNL, og har fagansvar for protestantisme i det digitale leksikonet. Hans viktigste forskningsfelt er kristendommens historie i senmiddelalder og tidlig nytid, med særlig vekt på Tyskland og de nordiske landene. Innen dette fagfeltet har han ledet flere NFR forskningsprosjekter. Fram til 2020 var han hovedredaktør av Journal of Early Modern Christianity (de Gruyter Verlag), og han sitter fortsatt i redaksjonen for to internasjonale monografiserier. Han er også styremedlem i Refo Research Consortium (https://reforc.com/). Hjemmeside UiO: https://www.tf.uio.no/personer/vit/taraldr/index.html