Sylfest Lomheim

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Agder

Sylfest Lomheim har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bastianprisen: godkjente et endringsforslag 16. oktober 2020
  2. oversettelse: oppdatert 30. januar 2020
  3. oversettelse: oppdatert 30. januar 2020
  4. oversettelse: oppdatert 17. juni 2017
All aktivitet

Biografi

fødd 1945 i Hafslo i Sogn. Cand.philol. med norsk hovudfag frå Universitetet i Oslo i 1971. Norsklektor ved Université de Caen, Frankrike, frå 1971 til 1974. Medarbeidar i NRK 1975-1977. Tilsett ved distriktshøgskolen i Kristiansand frå 1977 med omsetjingsteori og omsetjarutdanning som spesialområde; rektor ved høgskolen 1988-92. Språkkonsulent for nynorsk i NRK 1980-94. Professor ved Høgskolen i Agder frå 2003.

Har også hatt fagleg-administrative og politiske verv og har i lange periodar vore knytt til NRK, der han m.a. er kjend frå programmet Språkteigen. Lomheim har gitt ut ei rekkje bøker og artikler om språklege og språkpolitiske spørsmål, bl.a. Omsetjingsteori (1989), Ord om ord. Frå Amerika til Åmot (2004) og Språkreisa (2007).Statssekretær for Arbeidarpartiet i Barne- og familiedepartementet i 1997. Frå 1. januar 2004 språkdirektør i Språkrådet (tidl. Norsk språkråd).