Ole Andreas Hoel

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ole Andreas Hoel har skrevet 144 artikler

Nylig aktivitet

  1. calamitter: oppdatert 21. september 2018
  2. slanger - fossile slanger: oppdatert 21. mars 2018
  3. slanger - fossile slanger: oppdatert 21. mars 2018
  4. slanger - fossile slanger: oppdatert 21. mars 2018
All aktivitet

Biografi

Ole Andreas Hoel (f. 1968) har jobbet som paleontologisk avdelingsingeniør ved seksjon for samlinger og forskningsteknikk, Naturhistorisk Museum (NHM) ved Universitetet i Oslo.

Ole Andreas Hoel har vært fagansvarlig for paleontologi på snl.no siden våren 2012. Han tok cand. scient. på en studie av underordoviciske trilobitter i oslofeltet, og arbeidet med dokumentasjon av trilobitter fra Oslofeltet, Estland og St. Petersburgområdet før han tok doktorgrad på siluriske brachiopoder fra Gotland. Siden har han arbeidet med samlingene av paleozoiske fossiler ved Naturhistorisk Museum (NHM). Han er nå i ferd med å utdanne seg til bibliotekar.

Hoel, O. A. 1999a: Trilobites of the Hagastrand Member (Tøyen Formation, lowermost Arenig) from the Oslo Region, Norway. Part I: Asaphidae. Norsk Geologisk Tidsskrift Vol. 79, no. 3, pp. 179-204.

Hoel, O. A. 1999b: Trilobites of the Hagastrand Member (Tøyen Formation, lowermost Arenig) from the Oslo Region, Norway. Part II: Remaining non-asaphid groups. Norsk Geologisk Tidsskrift Vol. 79, no. 4, pp. 259-280.

Hoel, O. A. & Høyberget, M. 2002: The Lower Ordovician trilobite Megistaspis (Rhinoferus) hyorrhina (Leuchtenberg, 1843) in Norway, with notes on its autecology. Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 82, no. 1, pp. 45-51.

Hoel, O. A. 2005: Silurian Leptaeninae (Brachiopoda) from Gotland, Sweden. Palaeontologische Zeitschrift Vol.79, no. 2, pp. 263-284

Hoel, O. A. 2009: The post-cephalic morphology of the middle Ordovician trilobite Prionocheilus narinosus from the central Oslo Region. Norwegian Journal of Geology Vol. 89, 247-249.

Hoel, O. A. 2011: Strophomenidae, Leptostrophiidae, Strophodontidae and Shaleriidae (Brachiopoda, Strophomenida) from the Silurian of Gotland, Sweden. Palaeontologische Zeitschrift Vol. 85, no. 2, pp. 201-229.

Hoel, O. A. 2014: Palaeobiology of Silurian Leptaeninae (Brachiopoda) from Gotland, Sweden. Hindawi Paleontology Journal 2014 (Open Access), 14 pp. (http://dx.doi.org/10.1155/2014/716053)

Han kan kontaktes på ole_a_hoel@yahoo.no eller telefon 93 62 64 22