Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 247 artikler og har vært fagkonsulent for 9 artikler

Nylig aktivitet

 1. Lomonosovfonna: godkjente et endringsforslag 9. april 2024
 2. Lomonosovfonna: oppdatert 9. april 2024
 3. Lomonosovfonna: godkjente et endringsforslag 9. april 2024
 4. Nordpolen: oppdatert 7. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Arktis 12
 2. Britisk Indiahav 3
 3. Falklandsøyene, Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene 8
 4. Franske sørterritorier 4
 5. Grønlands historie 7
 6. Jan Mayen 5
 7. Norsk polarhistorie 66
 8. Polare ekspedisjoner og oppdagere 80
 9. St. Helena m.m. 4
 10. Svalbard 131

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.