Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 168 artikler

Nylig aktivitet

  1. Svalbard: oppdatert 19. oktober 2021
  2. Svalbard: oppdatert 19. oktober 2021
  3. Italia-ekspedisjonen: godkjente et endringsforslag 7. oktober 2021
  4. Svalbard: oppdatert 7. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Arktis 13
  2. Grønlands historie 7
  3. Jan Mayen 5
  4. Norsk polarhistorie 63
  5. Polare ekspedisjoner og oppdagere 78
  6. Svalbard 168

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.