Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 73 artikler

Nylig aktivitet

  1. Svalbard: oppdatert 11. april 2019
  2. Ny-Ålesund: oppdatert 3. april 2019
  3. Norvegia-ekspedisjonene: oppdatert 3. april 2019
  4. Norvegia-ekspedisjonene: oppdatert 3. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Jan Mayen 5
  2. Norsk polarhistorie 32
  3. Svalbard 168

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.