Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 130 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fridtjof Nansen: oppdatert 16. oktober 2020
  2. Fridtjof Nansen: oppdatert 16. oktober 2020
  3. Fridtjof Nansen: oppdatert 14. oktober 2020
  4. Fridtjof Nansen: godkjente et endringsforslag 14. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Grønlands historie 7
  2. Jan Mayen 5
  3. Norsk polarhistorie 63
  4. Svalbard 168

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.