Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 67 artikler

Nylig aktivitet

  1. Virgohamna: oppdatert 1. februar 2019
  2. Virgohamna: oppdatert 30. januar 2019
  3. Virgohamna: oppdatert 30. januar 2019
  4. Danskøya: oppdatert 30. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Jan Mayen 5
  2. Norsk polarhistorie 32
  3. Svalbard 167

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.