Susan Barr

fagansvarlig

Susan Barr har skrevet 62 artikler

Nylig aktivitet

  1. Austfonna: oppdatert 20. desember 2018
  2. Austfonna: oppdatert 20. desember 2018
  3. Nordkapp - Svalbard: oppdatert 18. desember 2018
  4. Nordkapp - Svalbard: oppdatert 18. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Jan Mayen 5
  2. Norsk polarhistorie 32
  3. Svalbard 167

Biografi

Susan Barr er etnolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med polarhistorie og polare kulturminner siden 1979. Hun har vært kulturvernkonsulent for Svalbard og Jan Mayen; leder for bibliotek, bildearkiv og historie ved Norsk Polarinstitutt i Oslo, og var fra 1998 til november 2016 seniorrådgiver/fagdirektør i polarsaker hos Riksantikvaren. Hun skrev boken "Jan Mayens historie" i 1991, med 3. opplag i 2015. Hun har i tillegg skrevet flere andre bøker og artikler om polarhistorie og kulturminnevern. Hun har lang felterfaring fra Arktis og Antarktis og er styremedlem/leder i flere polare organisasjoner.