Vegard Bø Bahus

fagansvarlig

Vegard Bø Bahus har skrevet 91 artikler

Nylig aktivitet

  1. bortvisning - utlendingsrett: oppdatert 4. april 2020
  2. transportøransvaret: oppdatert 19. mars 2020
  3. transportøransvaret: publisert 18. mars 2020
  4. visum: oppdatert 18. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Utlendingsrett 92

Biografi

Vegard Bø Bahus (f. 1971) arbeider som advokat i Advokatfirmaet Bahus AS. Han har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo der han skrev spesialavhandlingen "Asylsøkeres rettssikkerhet - søknader om asyl i Norge" til den juridiske embetseksamen i 1999. Han har vært fagansvarlig for utlendingsrett på snl.no siden våren 2012.

Vegard Bø Bahus er sensor i utlendingsrett og Refugee and Asylum Law ved juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Han veileder også studenter som skriver avhandlinger i utlendingsrett i tillegg til at han har undervist i faget. Han har tidligere vært nemndsmedlem i Utlendingsnemnda.

Vegard Bø Bahus har skrevet artikler i juridiske fagtidsskrifter med fokus på jus og utlendingers rettsstilling i Norge.

Han oppnådde graden LL.M. ved Universitetet i Heidelberg i 2000 der han skrev en avhandling om EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av arbeidskraft i EØS-området.