Vegard Bø Bahus

Advokat, universitetslektor, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Vegard Bø Bahus har skrevet 101 artikler

Nylig aktivitet

  1. inntektskravet - oppholdstillatelse: oppdatert 27. januar 2024
  2. naturalisasjon: oppdatert 29. desember 2023
  3. transportøransvaret: oppdatert 29. desember 2023
  4. naturalisasjon: oppdatert 29. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Utlendingsrett 101

Biografi

Vegard Bø Bahus (f. 1971) arbeider som advokat i Advokatfirmaet Bahus AS og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo der han skrev spesialavhandlingen "Asylsøkeres rettssikkerhet - søknader om asyl i Norge" til den juridiske embetseksamen i 1999. Han har vært fagansvarlig for utlendingsrett på snl.no siden våren 2012.

Vegard Bø Bahus underviser i forvaltningsrett ved Universitetet i Stavanger og er sensor i utlendingsrett og Refugee and Asylum Law ved juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Han har veiledet studenter som skriver avhandlinger i utlendingsrett i tillegg til at han har undervist i faget. Han har tidligere vært nemndsmedlem i Utlendingsnemnda.

Vegard Bø Bahus har skrevet artikler i juridiske fagtidsskrifter med fokus på jus og utlendingers rettsstilling i Norge. Han er medforfatter av Kommentarutgaven til utlendingsloven. 

Han oppnådde graden LL.M. ved Universitetet i Heidelberg i 2000 der han skrev en avhandling om EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av arbeidskraft i EØS-området.