Marianne K. Bahus

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Marianne K. Bahus har skrevet 52 artikler

Nylig aktivitet

  1. transplantasjon - lovgivning: oppdatert 25. juni 2021
  2. rett til helsehjelp: oppdatert 8. juni 2021
  3. transplantasjonsloven: oppdatert 29. januar 2021
  4. taushetsplikt for helsepersonell: oppdatert 28. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Helserett 70

Biografi

Marianne K. Bahus (f. 1973) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder med permisjon fra Advokatfirmaet Bahus AS. 

Hun har tatt doktorgraden ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser

Som forsker, underviser og advokat har hun spesielt jobbet med spørsmål og saker knyttet til helserett. Hun har også skrevet kronikker med fokus på jus og medisinsk etikk. 

Bahus har vært fagansvarlig for helserett på snl.no siden våren 2012.

  • Bahus, M. (2010) "Foreldre og døende barn". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M (2012) "Selvbestemmelsesrett - medisin og juss på kollisjonskur". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M og Førde, R. (2014) "Når pasienten nekter blodoverføring. Sammen med Reidun Førde". Kronikk. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.  
  • Pedersen. R., Bahus, M og Kvisle, E. M. (2007) Behandlingsunnlatelse, etikk og jus. Sammen med R. Pedersen og E. M. Kvisle. Oversiktsartikkel. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.