Marianne K. Bahus

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Marianne K. Bahus har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. forsvarlighet: oppdatert 2. november 2018
  2. pasientrettighetsdirektivet: oppdatert 2. november 2018
  3. prioriteringsforskriften: oppdatert 25. oktober 2018
  4. prioriteringsforskriften: oppdatert 25. oktober 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Helserett 61

Biografi

Marianne K. Bahus (f. 1973) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder med permisjon fra Advokatfirmaet Bahus AS. 

Hun har tatt doktorgraden ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser

Som forsker, underviser og advokat har hun spesielt jobbet med spørsmål og saker knyttet til helserett. Hun har også skrevet kronikker med fokus på jus og medisinsk etikk. 

Bahus har vært fagansvarlig for helserett på snl.no siden våren 2012.

  • Bahus, M. (2010) "Foreldre og døende barn". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M (2012) "Selvbestemmelsesrett - medisin og juss på kollisjonskur". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M og Førde, R. (2014) "Når pasienten nekter blodoverføring. Sammen med Reidun Førde". Kronikk. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.  
  • Pedersen. R., Bahus, M og Kvisle, E. M. (2007) Behandlingsunnlatelse, etikk og jus. Sammen med R. Pedersen og E. M. Kvisle. Oversiktsartikkel. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.