Marianne K. Bahus

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Marianne K. Bahus har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

  1. juridisk kjønn: oppdatert 8. januar 2023
  2. juridisk kjønn: kommentert 8. januar 2023
  3. juridisk kjønn: oppdatert 8. januar 2023
  4. juridisk kjønn: oppdatert 8. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Helserett 72

Biografi

Marianne K. Bahus (f. 1973) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder. 

Hun har tatt doktorgraden ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser. 

Bahus forsker innenfor helserett, utdanningsrett og etikk.

Bahus har vært fagansvarlig for helserett på snl.no siden våren 2012.

Lenker Utvalgte artikler
  • Bahus, M. (2010) "Foreldre og døende barn". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M (2012) "Selvbestemmelsesrett - medisin og juss på kollisjonskur". Kronikk. I Dagens medisin. Fulltekstversjon.
  • Bahus, M og Førde, R. (2014) "Når pasienten nekter blodoverføring. Sammen med Reidun Førde". Kronikk. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.  
  • Pedersen. R., Bahus, M og Kvisle, E. M. (2007) Behandlingsunnlatelse, etikk og jus. Sammen med R. Pedersen og E. M. Kvisle. Oversiktsartikkel. I Tidsskrift for Den norske legeforening. Fulltekstversjon.