Steinar Strøm

inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Steinar Strøm har skrevet 2 artikler

Biografi

Steinar Strøm var professor i økonomi ved Universitetet i Oslo fra 1976 til 2008. Fra 2003 har han vært professor ved Universitetet i Torino, Italia.

Han har også vært tilknyttet Frischsenteret som forsker siden starten på 1980-tallet.Han ble medlem av Rikslønnsnemda i 1990.

For CV se http://folk.uio.no/steinast.