Reidar Almås

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Reidar Almås har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nordisk genressurssenter (NordGen): oppdatert 16. februar 2023
  2. Nordisk genressurssenter (NordGen): oppdatert 16. februar 2023
  3. den grønne revolusjon: oppdatert 13. februar 2023
  4. sneis: godkjente et endringsforslag 13. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Gårdsdrift 24
  2. Jordbruk 95
  3. Landbruksforskning og -utdanning 26
  4. Landbrukspolitikk 18
  5. Organisasjoner i landbruket 30
  6. Personer i landbruket 90

Biografi

Reidar Almås, f. 1943 er professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU i Trondheim. Han er fagansvarlig for fagområdene Bygdesosiologi, Jordbruk, Landbruksforskning og -utdanning, Landbrukspolitikk, Organisasjoner i landbruket og Personer i landbruket fra oktober 2012. Almås er utdannet sosiolog og ble Dr. philos på en avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Han har bl.a. publisert Norsk jordbruk - det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002), Omstart: Forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk (2018). Sammen med Eirik Magnus Fuglestad redigerte han i 2021 boka Distriktsopprør - periferien på nytt i sentrum. Almås deltar jevnlig i samfunnsdebatten på sitt fagområde og har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning,  nåværende RURALIS ved NTNU i Trondheim, der han fortsatt er seniorforsker.

Se også: https://ruralis.no/ansatte/reidar-almas-en-en/

Kontaktes på reidar.almas@ruralis.no