Reidar Almås

fagansvarlig, NTNU

Reidar Almås har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning: Send til godkjenning 26. februar 2019
  2. traktor: oppdatert 26. februar 2019
  3. jordbruk i Norge: oppdatert 21. september 2018
  4. jordbruk: oppdatert 21. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Jordbruk 293
  2. Landbruksforskning og -utdanning 25
  3. Landbrukspolitikk 16
  4. Organisasjoner i landbruket 26
  5. Personer i landbruket 95

Biografi

Reidar Almås, f. 1943 er professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU i Trondheim. Han er fagansvarlig for fagområdene Bygdesosiologi, Jordbruk, Landbruksforskning og -utdanning, Landbrukspolitikk, Organisasjoner i landbruket og Personer i landbruket fra oktober 2012. Almås er utdannet sosiolog og ble Dr. philos på en avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Han har bl.a. publisert Norsk jordbruk - det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002) og Omstart: Forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016). Almås deltar jevnlig i samfunnsdebatten på sitt fagområde og har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning,  nåværende RURALIS ved NTNU i Trondheim.

Se også:http://www.bygdeforskning.no/ansatte/reidar-almaas

Kontaktes på reidar.almas@ruralis.no