Reidar Almås

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Reidar Almås har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. deltidsjordbruk: oppdatert 27. april 2021
  2. markedsregulering av jordbruksvarer: oppdatert 4. november 2020
  3. markedsregulering av jordbruksvarer: oppdatert 4. november 2020
  4. omsetningsloven: oppdatert 28. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Gårdsdrift 20
  2. Jordbruk 96
  3. Landbruksforskning og -utdanning 26
  4. Landbrukspolitikk 17
  5. Organisasjoner i landbruket 25
  6. Personer i landbruket 90

Biografi

Reidar Almås, f. 1943 er professor emeritus i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU i Trondheim. Han er fagansvarlig for fagområdene Bygdesosiologi, Jordbruk, Landbruksforskning og -utdanning, Landbrukspolitikk, Organisasjoner i landbruket og Personer i landbruket fra oktober 2012. Almås er utdannet sosiolog og ble Dr. philos på en avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Han har bl.a. publisert Norsk jordbruk - det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002), Omstart: Forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk (2018). Almås deltar jevnlig i samfunnsdebatten på sitt fagområde og har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning,  nåværende RURALIS ved NTNU i Trondheim.

Se også: https://ruralis.no/ansatte/reidar-almas-en-en/

Kontaktes på reidar.almas@ruralis.no