Ivo Spira

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ivo Spira har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Zhou-dynastiet (1050-221 fvt.): oppdatert 4. oktober 2016
  2. den kinesiske mur: endringsforslag 26. september 2016
  3. De krigende statenes tid: oppdatert 26. september 2016
  4. De krigende statenes tid: publisert 26. september 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kinas eldre historie 43
  2. Kinas historie 6
  3. Kinesisk 5

Biografi

Ivo Spira (f. 1978) er språkforsker, begrepshistoriker og sinolog. Han er utdannet ved Universität Wien og Universitetet i Oslo og har undervist i lingvistikk, kinesisk historie og kinesisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo (2010–2016). Ivo Spira har vært fagansvarlig for kinesisk historie og kinesisk språk i SNL siden 2011. Se hjemmeside for mer informasjon.