Ivo Spira

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Ivo Spira har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Qing-dynastiet: redigerte og publiserte et endringsforslag 13. oktober 2018
  2. Qing-dynastiet: kommentert 15. desember 2017
  3. Qing-dynastiet: oppdatert 15. desember 2017
  4. Tang-dynastiet: oppdatert 18. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kinas eldre historie 43
  2. Kinas historie 7
  3. Kinesisk 5

Biografi

Ivo Spira (f. 1978) er universitetslektor i kinesisk ved Lunds universitet, der han er aktiv som språkforsker og begrepshistoriker. Han er utdannet ved Universität Wien og Universitetet i Oslo og har tidligere undervist i lingvistikk, kinesisk historie og kinesisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo (2010–2016). Ivo Spira har vært fagansvarlig for kinesisk historie og kinesisk språk i SNL siden 2011. Se hjemmeside for mer informasjon.