Ivo Spira

Universitetslektor i kinesisk, fagansvarlig, Lunds universitet

Ivo Spira har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. Zhang Qian: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. februar 2023
  2. Khubilai-khan: godkjente et endringsforslag 26. januar 2023
  3. Xuanzong av Tang - keiser: oppdatert 16. januar 2023
  4. Taizong av Tang: oppdatert 16. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kinas eldre historie 53
  2. Kinas historie 15
  3. Kinesisk 8

Biografi

Ivo Spira (f. 1978) er språkforsker og begrepshistoriker ved Norsk filologisk institutt. Han er utdannet ved Universität Wien og Universitetet i Oslo og har tidligere undervist i lingvistikk, kinesisk historie og kinesisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo og Lunds universitet. Ivo Spira har vært fagansvarlig for kinesisk historie og kinesisk språk i SNL siden 2011. Se hjemmeside for mer informasjon.