Astrid Anderson

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Astrid Anderson har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. kula: oppdatert 4. januar 2019
  2. kula: oppdatert 3. januar 2019
  3. kula: oppdatert 3. januar 2019
  4. kula: oppdatert 3. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Etnografi i Melanesia 49
  2. Papua Ny-Guineas geografi 38
  3. Papua Ny-Guineas historie 3
  4. Papua Ny-Guineas samtidshistorie 3

Biografi

Astrid Anderson (f. 1966) er sosialantropolog og leder for Seksjon for fag og studier ved HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo. Hun har vært fagansvarlig for Papua Ny-Guineas geografi, etnografi og historie på snl.no siden 2012. Anderson avla doktorgraden i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 2003, basert på langvarige antropologiske feltarbeid på øya Wogeo i Papua Ny-Guinea, og har blant annet publisert boka Landscapes of relations and belonging: body, place and politics in Wogeo, Papua New Guinea (2011).