Tor Ivar Hansen

fagansvarlig, NTNU

Tor Ivar Hansen har skrevet 130 artikler

Nylig aktivitet

 1. Universitetet i Bergen: oppdatert 6. mai 2021
 2. Universitetet i Bergen: oppdatert 6. mai 2021
 3. Universitetet i Oslo: oppdatert 31. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. Akademiske grader 78
 2. Akademiske titler 17
 3. Biografier i høyere utdanning 34
 4. Forskning og høyere utdanning 3
 5. Forskningsinstitutter 60
 6. Høgskoler 62
 7. Internasjonale universiteter og høgskoler 63
 8. Organisasjon av høyere utdanning 0
 9. Organisasjoner i høyere utdanning 33
 10. Studentkultur 25
 11. Tidligere høgskoler 5
 12. Universiteter 18
 13. Vurdering i høyere utdanning 9

Biografi

(f. 1982) fagansvarlig i Store norske leksikon for universiteter og høyskoler fra 2012. Han er stipendiat ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og har vært forsker ved Universitetet i Oslo, tilknyttet Forum for universitetshistorie.