Mia Tuft

fagmedarbeider, Oslo universitetssykehus

Mia Tuft har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

 1. Hallgrim Kløve: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. juli 2016
 2. Knut Rasmusson Nordgarden: Send til godkjenning 5. april 2016
 3. nevropsykologi: godkjente et endringsforslag 7. mars 2016
 4. Nevropsykologi: oppdatert 6. mars 2016
All aktivitet

Biografi

Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi. Mia Tuft arbeider ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser i Oslo universitetssykehus (www.oslo-universitetssykehus.no) med sammensatte epilepsirelaterte diagoser. Tidligere jobbet Mia Tuft med rehabilitering av pasienter med hjerneskade ved Sunnaas sykehus HF. 

 • "Jordbær og svarte pannekaker." Barnebok om en gutt som har en far med ervervet hjerneskade, utgitt av Psykologi i praksis 2006. www.psykologiipraksis.no
 •  "Epilepsi-barn forteller. Historier fortalt av barn med epilepsi og deres søsken." Utgitt av Kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, Oslo universitetssykehus 2010. 
 • "Lyn i hodet, kul i panna." Barnebok om et brødreforhold der den ene broren har epilepsi, autisme og utviklingshemning, utgitt av Psykologi i praksis 2013. www.psykologiipraksis.no
 • Prosjektleder for Veileder for tuberøs sklerose, utgitt av Oslo Universitetssykehus 2013. 
 • Epilepsi som stigma: Ond, hellig eller gal? Tidsskrift for den norske legeforening 2014. Medforfatter: Karl Otto Nakken. http://tidsskriftet.no/article/3270023
 • Epilepsi og stigma i populærmusikk. Tidsskrift for den norske legeforening 2014. Medforfatter: Karl Otto Nakken. http://tidsskriftet.no/article/3268384
 • Behandling ved psykogene, ikke-epileptiske anfall. Tidsskrift for den norske legeforening 2014. Medforfattere: Hilde Karterud, Antonia Villagran, Karl Otto Nakken. http://tidsskriftet.no/article/3379858
 • Epilepsy is dancing. Epilepsy & behavior 2015. Medforfattere: Bergljot Gjelsvik og Karl Otto Nakken. 
 • Ian Curtis: Punk rock, epilepsy and suicide. Epilepsy & Behavior 2015. Medforfattere: Bergljot Gjelsvik og Karl Otto Nakken. 
 • Landau-Kleffners syndrom. Tidsskrift for den norske legeforening 2015. Medforfattere: Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Wilson, Karl Otto Nakken. http://tidsskriftet.no/article/3270023