Mia Tuft

tidligere fagmedarbeider, Oslo universitetssykehus

Mia Tuft har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sturge-Weber-Krabbe's syndrom: kommentert 9. februar 2023
  2. Hallgrim Kløve: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. juli 2016
  3. nevropsykologi: godkjente et endringsforslag 7. mars 2016
  4. Nevropsykologi: oppdatert 6. mars 2016
All aktivitet

Biografi

Mia Tuft er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser i Oslo universitetssykehus. Tidligere har hun jobbet med rehabilitering av pasienter med hjerneskade ved Sunnaas sykehus HF og på to ulike rehabiliteringsavdelinger, Gaustad sykehus. 

Hun har skrevet en del artikler for Tidsskrift for den norske legeforening, for psykologisk.no og for internasjonale tidsskrifter.

Barn som er pårørende vært et interessefelt. Hun har skrevet fire barnebøker om tematikken, som omhandler hjerneskader, autisme, epilepsi og utviklingshemming (Jordbær og svarte pannekaker 2006; Epilepsi-barn forteller. Historier fortalt av barn med epilepsi og deres søsken 2010; Lyn i hodet, kul i panna 2013; Den største gaven. Min historie om autisme 2019). I tillegg har hun skrevet en fagbok på Universitetsforlaget om epilepsiens historie sammen med medforfatter Karl O. Nakken (Epilepsi. Et vindu inn i hjernen 2019. Podcast om epilepsiens historie).

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser