Steinar Imsen

forfatter / inaktiv bruker, NTNU

Steinar Imsen har skrevet 87 artikler

Biografi

Dr. philos., professor emeritus i historie ved NTNU. Han var en av redaktørene og hovedbidragsyterne til Norsk historisk leksikon. Han har særlig arbeidet med senmiddelalderen og tidlig moderne tid, norske dronningers historie, Nidaros erkebispedømmes historie og politisk utvikling i senmiddelalderen.