Steinar Imsen

NTNU

Steinar Imsen har skrevet 82 artikler og har vært fagkonsulent for 41 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Dr. philos., professor emeritus i historie ved NTNU. Han var en av redaktørene og hovedbidragsyterne til Norsk historisk leksikon. Han har særlig arbeidet med senmiddelalderen og tidlig moderne tid, norske dronningers historie, Nidaros erkebispedømmes historie og politisk utvikling i senmiddelalderen.