Sigmund Grønmo

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Sigmund Grønmo har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. validitet: oppdatert 24. juni 2024
  2. spesifisitet: godkjente et endringsforslag 15. mai 2024
  3. kvantitativ metode: oppdatert 15. mai 2024
  4. kvantitativ metode: oppdatert 15. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Forskningsmetode 98

Biografi

Sigmund Grønmo er professor emeritus i sosiologi og tidligere rektor ved Universitetet i Bergen. Han er tilknyttet Institutt for samfunnsforskning. Han har vært professor ved BI, professor II ved Universitetet i Oslo og Samisk høgskole, og forskningsssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Han har vært gjesteprofessor ved flere universiteter i USA, Australia og UK, og han er Life Member ved Clare Hall, University of Cambridge og æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia. Han har vært styreleder for Holbergprisen, og han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Academia Euroapaea og World Academy of Art and Science. Han har omfattende erfaring fra undervisning, blant annet i samfunnsvitenskapelig metode, ved både norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Grønmo har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor økonomisk sosiologi, tidssosiologi, nettverksforskning og samfunnsvitenskapelig metode, blant annet bøkene Samfunnsvitenskapelig metode (Fagbokforlaget - 1. utgave 2004 og 2. utgave 2016), Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Sage - 1. utgave 2020 og 2. utgave 2024), Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser (redigert med Ann Nilsen og Karen Christensen - Fagbokforlaget 2021), Sosiale nettverk og økonomisk makt: Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000 (med Trond Løyning - Fagbokforlaget 2003), og Forbruker, marked og samfunn. Perspektiver og resultater fra samfunnsvitenskapelig for­brukerforskning (redigert - Universitetsforlaget, 1984).

Sigmund Grønmo | Universitetet i Bergen (uib.no)