Arvid Bornstein

tidligere fagansvarlig

Arvid Bornstein har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kiel: oppdatert 30. desember 2019
  2. Hamburg: godkjente et endringsforslag 17. september 2019
  3. Brocken: godkjente et endringsforslag 17. september 2019
  4. Dortmund: oppdatert 31. desember 2018
All aktivitet

Biografi

Mastergrad i historie ved Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Masteroppgaven: "Seiprealismen - Realpolitikk i forfatterskapet til Jens Arup Seip". Spesialområder: historiografi, historieteori og vitenskapelig metode.