Frode Inge Helland

Frode Inge Helland har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Fagnsvarlig ved Kunsthistorie.com

Født i Bergen 1944.

Utdannet sivilarkitekt ved Norges Tekniske Høgskole 1970. Bosatt i Ålesund siden 1976. Har siden 1984 vært lektor ved videregående skole, først i tømrerfag, siden i datafag, formgivingsfag og kunst- og kulturhistorie.

Kunsthistorie, arkitekturhistorie og kulturminnevern hører til blant mine alt for mange interesseområder. Har fortid som styremedlem i Foreningen til norske minnesmerkers bevaring, avdeling Nord- og Sør-Trøndelag med ansvar for oppsynet med foreningens eiendommer i Nord-Trøndelag.

Har bidratt litt med artikler (oppunder 200) og bilder i Wikipedia og 320 artikler og ca 5 000 bilder på Kunsthistorie.com.

www.Kunsthistorie.com

www.kunsthistorie.com/fagwiki/Bruker:Frode_Inge_Helland