Jan S. Krogh

Nylig aktivitet

  1. OK: Send til godkjenning 6. november 2020
All aktivitet

Biografi

Jan S. Krogh, f. 1964, er utdannet radiotelegrafist fra Bodø Radioskole, 1982. Bachelor i geografi fra Nord universitet, 2020. Tjenestegjort i Televerkets kystradiotjeneste og i Forsvaret, bl.a. i UNIFIL som radiotelegrafist.  Også journalist, informasjonsmedarbeider og siden ca 2000 som selvstendig næringsdrivende. Spesielt interessert i kysthistorie og landegrensehistorie.

Personlig nettside: http://www.jankrogh.com