Sidsel Helliesen

tidligere fagansvarlig

Sidsel Helliesen har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Stikkel: oppdatert 15. mai 2013
  2. Stikkel: publisert 15. mai 2013
  3. xylografi: oppdatert 15. mai 2013
  4. gravstikkel: oppdatert 15. mai 2013
All aktivitet

Biografi

Sidsel Helliesen (f.1944) er dr. philos i kunsthistorie fra UiO. Hennes spesialfelt er grafikk og tegning. Fra 1973 til 2000 var hun leder av Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og håndtegningsamling, hvor hun arrangerte en rekke utstillinger. Hun har skrevet artikler i bøker, tidsskrifter og utstillingskataloger og utgitt Vi ser på grafikk, Oslo 1987 / 2009; Tegnekunst. Fra forarbeid til ferdig kunstverk, Oslo 1993; Norsk grafikk gjennom 100 år, Oslo 2000; Rolf Nesch. The Complete Graphic Works, (sammen med B. Sørensen), Milano / Oslo 2009; Thorbjørn Egner. Tresnitt og tegninger av gamle hus, Oslo 2012. Helliesen er nå seniorforsker ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.