Nina Aldin Thune

Kunsthistoriker, fagansvarlig

Nina Aldin Thune har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. Troldhaugen: oppdatert 13. februar 2023
  2. Troldhaugen: oppdatert 13. februar 2023
  3. Paradis - Bergen: oppdatert 13. februar 2023
  4. Holmen - fjordarm i Bergen kommune: oppdatert 13. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Bergen 102
  2. Buekorps 4

Biografi

er Cand. philol. med fagene: Kulturvern/kulturformidling, sosiologi og hovedfag i kunsthistorie og bor i Bergen. Cand. mag graden er fra Universitet i Bergen og hovedfaget som førte til Cand. philol. fra Universitet i Oslo.

Mellomfag i kunsthistorie  var innen bygningsvern som også omfattet kunnskap om Bergens bygningshistorie.

Mer informasjon finnes på Kunsthistorie.com