Nina Aldin Thune

Kunsthistoriker, fagansvarlig

Nina Aldin Thune har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Nordnæs Bataillon: godkjente et endringsforslag 17. juni 2021
  2. Slidredomen: godkjente et endringsforslag 18. januar 2021
  3. Sakshaug gamle kirke: godkjente et endringsforslag 14. januar 2021
  4. Leksvik kirke: godkjente et endringsforslag 8. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Bergen 96
  2. Buekorps 4
  3. Norske kirkebygg 170

Biografi

er Cand. philol. med fagene: Kulturvern/kulturformidling, sosiologi og hovedfag i kunsthistorie og bor i Bergen. Cand. mag graden er fra Universitet i Bergen og hovedfaget som førte til Cand. philol. fra Universitet i Oslo.

Mellomfag i kunsthistorie  var innen bygningsvern som også omfattet kunnskap om Bergens bygningshistorie.

Mer informasjon finnes på Kunsthistorie.com