Jan Svennevig

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Svennevig har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. turtaking: oppdatert 30. desember 2018
  2. samtaleanalyse: oppdatert 30. desember 2018
  3. Turkonstruksjon: publisert 30. desember 2018
  4. samtaleanalyse: oppdatert 30. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samtaleanalyse 6

Biografi

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet. Hans publikasjoner inkluderer Språklig samhandling. Introduksjon til kommunikasjonsteori og diskursanalyse (Cappelen Akademisk 2009).