Jan Svennevig

Professor i språklig kommunikasjon, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Jan Svennevig har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. turtaking: godkjente et endringsforslag 4. juli 2024
  2. preferanseorganisering: oppdatert 29. desember 2020
  3. turtaking: oppdatert 29. desember 2020
  4. turtaking: oppdatert 29. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samtaleanalyse 6

Biografi

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Han er også tilknyttet forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet. Han forsker på  samtaler i ulike institusjonelle sammenhenger, slik som i møter i organisasjoner og politiavhør. Hans forskning tar særlig opp etablering av forståelse i samtaler der en av partene er andrespråksbruker. Ellers har han skrevet om pragmatiske partikler i norsk og om kommunikasjon og demens. Han har skrevet Språklig samhandling. Introduksjon til kommunikasjonsteori og diskursanalyse (Cappelen Akademisk Forlag, 2020).