Jan Svennevig

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Svennevig har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. koherens - i tekst: endringsforslag 14. juni 2018
  2. Stil - språklig: endringsforslag 5. mars 2018
  3. tekst: endringsforslag 15. januar 2018
  4. referanse - språk: endringsforslag 8. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samtaleanalyse 5

Biografi

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet. Hans publikasjoner inkluderer Språklig samhandling. Introduksjon til kommunikasjonsteori og diskursanalyse (Cappelen Akademisk 2009).