Jan Svennevig

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Svennevig har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. sjanger: endringsforslag 21. desember 2016
  2. kontekst: endringsforslag 21. desember 2016
  3. samtaleanalyse: oppdatert 26. september 2013
  4. samtalesekvens: oppdatert 26. september 2013
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samtaleanalyse 5

Biografi

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet. Hans publikasjoner inkluderer Språklig samhandling. Introduksjon til kommunikasjonsteori og diskursanalyse (Cappelen Akademisk 2009).