Jan Svennevig

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan Svennevig har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. kontekst: endringsforslag 13. desember 2017
  2. modalitet: endringsforslag 13. desember 2017
  3. partikkel - grammatikk: endringsforslag 13. desember 2017
  4. pragmatisk partikkel: oppdatert 11. desember 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Samtaleanalyse 5

Biografi

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet forskningssenteret MultiLing - senter for flerspråklighet. Hans publikasjoner inkluderer Språklig samhandling. Introduksjon til kommunikasjonsteori og diskursanalyse (Cappelen Akademisk 2009).