John Christian Elden

fagansvarlig

John Christian Elden har skrevet 311 artikler

Nylig aktivitet

  1. tvungen omsorg: godkjente et endringsforslag 8. april 2024
  2. ordensforstyrrelse: oppdatert 8. april 2024
  3. løsgjengerloven: oppdatert 8. april 2024
  4. straffesak: oppdatert 8. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Straffeprosess 143
  2. Strafferett 289

Biografi

Norsk jurist, f. 1967

Leder for Det Norske Studentersamfund (1987) og Studenttinget i Oslo (1990)

Cand jur 1991

Advokat (1994) med møterett for Høyesterett (1999)

Eier og seniorpartner i Advokatfirmaet Elden DA, Oslo

Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2000 og i Høyesterett fra 2020

Redaktør av Rettens Gang med fagansvar for strafferett og straffeprosess - utgitt av Den norske Advokatforening - fra 2009-2014

Redaktør i Lovdata med fagansvar for strafferett og straffeprosess (Flaggsaker) fra 2014

Redaktør i Gyldendal rettsdata med fagansvar for straffeprosess fra 2010

Deltok i regjeringsutvalget for etterkontroll av politimetoder (NOU 2009:15) og regjeringsutvalg for vurdering av juryordningen (NOU 2011:13)

Medlem av Hovedstyret i Den norske Advokatforening 2006-2010

Leder av Kontrollkomiteen i Bank 2 ASA fra 2005-

Overformynder i Oslo kommune fra 2011-2013

Vararepresentant til Stortinget for Høyre i Oslo fra 2013-2021

Juridisk ekspert for TV-programmet "Åsted Norge" fra oppstarten i 2015-2021

Sjefskurset Forsvarets Høgskole 2017