Serena Tonstad

tidligere fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Serena Tonstad har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Serena Tonstad er overlege ved Avdeling for forebyggende kardiologi, Ullevål universitessykehus.