Anders Bettum

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Anders Bettum har skrevet 70 artikler

Nylig aktivitet

  1. Det gamle Egypt: kommentert 21. desember 2019
  2. Amarna: godkjente et endringsforslag 6. mars 2015
  3. Amarna: oppdatert 4. mars 2015
  4. Ptolemaios 5 Epifanes: oppdatert 13. februar 2015
All aktivitet

Biografi

Anders Bettum, PhD, født 1974. Religionshistoriker og museumsmann med gammelegyptiske gravskikker som spesialfelt. Fagansvarlig for 'Det gamle Egypt' på snl.no 2012–2015.

Bettum forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2013, og har fått internasjonal anerkjennelse for sine teorier knyttet til den lagvise oppbygningen av egyptiske mumier og kistesett. Han har hatt lengre forskningsopphold ved British Museum i London og Metropolitan Museum of Art i New York, og har vært faglig ansvarlig for flere museumsutstillinger i Norge. Siden 2014 har han jobbet som førstekonservator ved Interkulturelt Museum i Oslo.

Bettums arbeider har hovedsakelig dreid seg om religionens materialitet, særlig i tilknytning til konstruksjon av hellige rom.

http://uio.academia.edu/AndersBettum