Anders Bettum

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Anders Bettum har skrevet 68 artikler

Nylig aktivitet

  1. Osirismyten: endringsforslag 18. april 2017
  2. pyramidene i Egypt: endringsforslag 18. april 2017
  3. pyramidologi: endringsforslag 16. april 2016
  4. Interkulturelt museum: endringsforslag 28. januar 2016
All aktivitet

Biografi

Anders Bettum – Religionshistoriker og egyptolog – 1 (bilde)

Anders Bettum, PhD, født 1974. Religionshistoriker og museumsmann med gammelegyptiske gravskikker som spesialfelt. Fagansvarlig for 'Det gamle Egypt' på snl.no siden januar 2012.

Bettum forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2013, og har fått internasjonal anerkjennelse for sine teorier knyttet til den lagvise oppbygningen av egyptiske mumier og kistesett. Han har hatt lengre forskningsopphold ved British Museum i London og Metropolitan Museum of Art i New York, og har vært faglig ansvarlig for flere museumsutstillinger i Norge.

Bettums arbeider har hovedsakelig dreid seg om religionens materialitet, særlig i tilknytning til konstruksjon av hellige rom.

http://uio.academia.edu/AndersBettum