Sturla Berg-Olsen

Dr. art., fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Sturla Berg-Olsen har skrevet 19 artikler og har vært fagkonsulent for 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. baltiske språk: oppdatert 11. oktober 2023
  2. latvisk: oppdatert 11. oktober 2023
  3. ayatolla: kommentert 31. mars 2023
  4. latvisk: godkjente et endringsforslag 7. oktober 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Baltisk 3

Biografi

Sturla Berg-Olsen (bilde) Lingvist og leksikograf, født 1973. Forsker og publiserer på feltet baltisk språkvitenskap, med særlig vekt på latvisk grammatikk. Utgav i 2001 Litauisk–norsk ordbok sammen med Evalda Jakaitienė. Dr.art i 2005 med avhandlingen The Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account. Fra 2007 til 2014 en av redaktørene i Norsk Ordbok. Siden 2014 ansatt som seniorrådgiver i Språkrådet og sekretær for Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon.