Sturla Berg-Olsen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Sturla Berg-Olsen har skrevet 16 artikler og har vært fagkonsulent for 8 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Baltisk 6

Biografi

Sturla Berg-Olsen (bilde)Lingvist og leksikograf, født 1973. Forsker og publiserer på feltet baltisk språkvitenskap, med særlig vekt på latvisk grammatikk. Utgav i 2001Litauisk–norsk ordbok sammen med Evalda Jakaitienė. Dr.art i 2005 med avhandlingenThe Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account. Fra 2007 en av redaktørene i Norsk Ordbok.