Reiko Abe Auestad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Reiko Abe Auestad har skrevet 6 artikler og har vært fagkonsulent for 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. Takashi Hiraide: publiserte artikkelforslaget 28. januar 2016
  2. Haruki Murakami: godkjente et endringsforslag 21. september 2015
  3. Kenji Miyazawa: publiserte artikkelforslaget 21. september 2015
  4. Mieko Kawakami: godkjente et endringsforslag 21. september 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Japans litteratur 34

Biografi

Professor ved UiO fra 2001. Gjesteforsker ved Tokyo University 1998-1999. Faglige interesseområder: Moderne japansk litteratur/kultur/popkultur, og kultur- og samfunnsutvikling i dagens Japan.