Reiko Abe Auestad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Reiko Abe Auestad har skrevet 6 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fumiko Hayashi: godkjente et endringsforslag 29. mai 2023
  2. Mieko Kawakami: godkjente et endringsforslag 22. mars 2023
  3. Sayaka Murata: godkjente et endringsforslag 22. mars 2023
  4. Kenzaburo Oe: godkjente et endringsforslag 20. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Japans litteratur 54

Biografi

Professor ved UiO fra 2001. Gjesteforsker ved Tokyo University 1998-1999. Faglige interesseområder: Moderne japansk litteratur/kultur/popkultur, og kultur- og samfunnsutvikling i dagens Japan.