Reiko Abe Auestad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Reiko Abe Auestad har skrevet 6 artikler og har vært fagkonsulent for 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. Buraiha - Den dekadente kretsen: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. januar 2022
  2. Takashi Hiraide: godkjente et endringsforslag 29. april 2021
  3. Takashi Hiraide: godkjente et endringsforslag 29. april 2021
  4. Mieko Kawakami: godkjente et endringsforslag 19. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Japans litteratur 54

Biografi

Professor ved UiO fra 2001. Gjesteforsker ved Tokyo University 1998-1999. Faglige interesseområder: Moderne japansk litteratur/kultur/popkultur, og kultur- og samfunnsutvikling i dagens Japan.