Jan-Erik Ebbestad Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. Vidaråsen landsby: godkjente et endringsforslag 18. november 2020
  2. antroposofisk medisin: oppdatert 17. mars 2020
  3. helsepedagogikk - antroposofi: oppdatert 12. februar 2020
  4. Camphill: oppdatert 10. februar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Antroposofi 27

Biografi

er professor i idéhistoire ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med mystikkens og spitituelle alternative bevegelsers historie i en årrekke, og har pubisert en rekke populætvitenskapelige og vitenskapelige artikler, blant annet om antroposofi, innen feltet.