Jan-Erik Ebbestad Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ernst Sørensen: godkjente et endringsforslag 11. november 2022
  2. Arken: godkjente et endringsforslag 11. november 2022
  3. Janus - tidsskrift: godkjente et endringsforslag 11. november 2022
  4. Libra - norsk tidsskrift: godkjente et endringsforslag 11. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Antroposofi 27

Biografi

er professor i idéhistoire ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med mystikkens og spitituelle alternative bevegelsers historie i en årrekke, og har pubisert en rekke populætvitenskapelige og vitenskapelige artikler, blant annet om antroposofi, innen feltet.