Jan-Erik Ebbestad Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. Horisont: oppdatert 9. oktober 2018
  2. Rudolf Steiner: kommentert 29. mai 2015
  3. Rudolf Steiner: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. mai 2015
  4. Rudolf Steiner: oppdatert 20. mai 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Antroposofi 31

Biografi

er professor i idéhistoire ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med mystikkens og spitituelle alternative bevegelsers historie i en årrekke, og har pubisert en rekke populætvitenskapelige og vitenskapelige artikler, blant annet om antroposofi, innen feltet.