Jan-Erik Ebbestad Hansen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. tregrening: oppdatert 7. februar 2019
  2. biodynamisk jordbruk: oppdatert 7. februar 2019
  3. Cultura Bank: oppdatert 7. februar 2019
  4. Cultura sparebank: oppdatert 7. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Antroposofi 31

Biografi

er professor i idéhistoire ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med mystikkens og spitituelle alternative bevegelsers historie i en årrekke, og har pubisert en rekke populætvitenskapelige og vitenskapelige artikler, blant annet om antroposofi, innen feltet.