Heine Iversen

Nylig aktivitet

Biografi

 f. 30.10.1964 i Skjeberg, Sarpsborg k, i Østfold f. Er selvlært (Autodidakt) i Nordisk arkeologi, og har virket som amatørarkeolog i Østfold siden 1981. Har en god og bred arkeologisk felterfaring fra diverse arkeologiske arbeider i fylket, hvor han har vært med på flere utgravninger/prosjekter for Universitetets Oldsaksamling i Oslo (nå: KHM, UIO, Arkeologisk seksjon) som feltarbeider, feltassistent samt feltleder. Han driver også den frivillige kulturminnevern organisasjonen: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold som ble startet i 1981. Kontoret samarbeider i dag nært med Fylkeskonservatoren i Østfold, KHM, UIO, Arkeologisk seksjon, Østfoldmuseene, Avd: Borgarsyssel Museum i Sarpsborg, samt diverse historielag og andre foreninger og enkeltpersoner i Norge og Norden med samme interesse og formål som kontoret. Han har igjennom 30 år samarbeidet/arbeidet for/med de her ovennevnte organisasjoner, samt med kjente forskere innen nordisk arkeologi som: Statsstipendiat/arkeolog, Erling Johansen, arkeolog, Øystein Koch Johansen, arkeolog, Egil Mikkelsen, arkeolog, Per Oscar Nybruget, arkeolog, David Vogt, arkeolog, Mona Beate Buckholm Vattekar samt Fylkeskonservator/arkeolog, Morten Hanisch med flere. Heine Iversen har fordypning i følgende spesialfelt i nordisk arkeologi foruten amatørarkeologi: Eldre og yngre steinalder, bronsealder, helleristninger, gravfelt- og bosettningsarkeologi, registrering av løse- og faste kulturminner, forhistorisk periode- og kronologiforståelse, oldsakstypologi- og datering samt fornminne pleie- og skjøtsel med innsikt i kulturminnelovens bestemmelser generelt. For øvrig har Iversen selv registrert en god del løse- og faste førreformatoriske kulturminner i fylket. Iversen har uttalt følgende om faget: (sitat): "Arkeologifaget i seg selv er så omfattende og mangefassetert at man aldri vil bli helt utlært eller klarer å forstå helheten i et emne fult ut. Jo dypere man trenger inn i et forskningsfelt, jo mer forstår man at man mange ganger kommer til kort, og at nye- spørsmål og problemstillinger vil være aktuelle. For arkeologi er og blir et fag med mange brikker som det jobbes kontinuerlig med for å få på plass." Iversen arbeider i dag på frivillig basis som arkeologisk leder for Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold. Kontaktinformasjon: Heine Iversen     Arkeologisk leder Registreringstjenesten Kulturminnevernseksjonen Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold Webside: amator-arkeologiskkontor.simplesite.com/ Tlf.: 69 16 32 17 Adresse: Stens Vei 4, 1738 Borgenhaugen