Roald Bahr

tidligere fagansvarlig

Roald Bahr har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Dr. med. Roald Bahr er professor i idrettsmedisin og leder for Seksjon for idrettsmedisinske fag og Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Han arbeider også som lege på Helseavdelingen ved Toppidrettssenteret. Han er autorisert som Idrettslege NIMF og er fellow i American College of Sports Medicine. Han er landslagslege for Norges volleyballforbund med ansvar for sandvolleyball. Han er tidligere leder i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og medlem av Medisinsk råd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité. Han er også president i det internasjonale volleyballforbundets (FIVB) medisinske kommisjon, medlem av medisinsk komite i den internasjonale olympiske komite (IOC) og tidligere leder av Norsk idrettsmedisinsk forening Dnlf (NIMF). Hans forskningsaktivitet er primært rettet mot forebygging av idrettsskader. Roald Bahr er tidligere landslagsspiller og -trener i volleyball.