Arne S. Dolven

fagmedarbeider

Arne S. Dolven har skrevet 108 artikler og har vært fagkonsulent for 297 artikler

Nylig aktivitet

  1. motormekaniker: Send til godkjenning 8. april 2019
  2. faglaborant: Send til godkjenning 4. april 2019
  3. motormann: Send til godkjenning 3. april 2019
  4. fagoperatør i produksjonsteknikk: Send til godkjenning 1. april 2019
All aktivitet

Biografi

Arne S. Dolven er utdannet som sosiolog ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som forsker og forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning, vært byråsjef i Planleggingsavdelingen i Finansdepartementet og vært fagopplæringssjef i Akershus. I kortere perioder har han også arbeidet i Stortinget, Landbruksvitenskapelig Forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, Kommunaldepartementet og hos Barneombudet. Dolven har tatt initiativet til og ledet etableringen av Norges Velforbund og en rekke andre virksomheter. Han har skrevet fagbøker, rapporter og artikler. Videre har han vært leder i Norges Velforbund, Akershus Senterparti, Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond og forøvrig har han hatt og har en rekke andre tillitsverv. I dag er han redaktør for Nettavisa for fagopplæring www.fagopplaering.net og har andre oppdrag som fagforfatter.