Bjørn Garberg

fagansvarlig

Bjørn Garberg har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. Folkekommune: oppdatert 11. november 2018
  2. Rødegardister: oppdatert 11. november 2018
  3. Rødegardister: oppdatert 11. november 2018
  4. Rødegardister: oppdatert 11. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Folkerepublikken Kinas historie 93
  2. Republikken Kinas historie 1912 - 1949 24

Biografi

Bjørn Garberg. (f.1957) har kinesisk hovedfag fra Oslo og Århus Universitet og PhD i allmenn etnologi/sosialantropologi fra Københavns Universitet med forskning på en muslimsk minoritet i Beijing. Han har hatt flere års opphold i Kina med språkstudier og feltarbeid. Han har jobbet ved NTNU som lærer i kinesisk kultur og samfunn, mahayana-buddhisme og ellers engasjert i andre kinesisk-relaterte prosjekter. Interesser er kinesisk språk, kultur og samfunnsforhold.