Bjørn Garberg

fagansvarlig

Bjørn Garberg har skrevet 54 artikler

Nylig aktivitet

  1. uigurer: oppdatert 23. september 2021
  2. uigurer: Send til godkjenning 5. september 2021
  3. uigurer: Send til godkjenning 15. august 2021
  4. Kinas samtidshistorie: oppdatert 2. mai 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kinas samtidshistorie 35

Biografi

Bjørn Garberg. (f.1957) har kinesisk hovedfag fra Oslo og Århus Universitet og PhD i allmenn etnologi/sosialantropologi fra Københavns Universitet med forskning på en muslimsk minoritet i Beijing. Han har hatt flere års opphold i Kina med språkstudier og feltarbeid. Han har jobbet ved NTNU som lærer i kinesisk kultur og samfunn, mahayana-buddhisme og ellers engasjert i andre kinesisk-relaterte prosjekter. Interesser er kinesisk språk, kultur og samfunnsforhold.