Bjørn Garberg

fagansvarlig

Bjørn Garberg har skrevet 58 artikler

Nylig aktivitet

  1. Qin Gang: publiserte bilde 8. mai 2023
  2. Qin Gang: oppdatert 8. mai 2023
  3. Qin Gang - 秦刚: oppdatert 8. mai 2023
  4. Qin Gang - 秦刚: publisert 8. mai 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kinas samtidshistorie 39

Biografi

Bjørn Garberg. (f.1957) har kinesisk hovedfag fra Oslo og Århus Universitet og PhD i allmenn etnologi/sosialantropologi fra Københavns Universitet med forskning på en muslimsk minoritet i Beijing. Han har hatt flere års opphold i Kina med språkstudier og feltarbeid. Han har jobbet ved NTNU som lærer i kinesisk kultur og samfunn, mahayana-buddhisme og ellers engasjert i andre kinesisk-relaterte prosjekter. Interesser er kinesisk språk, kultur og samfunnsforhold.