Bjørn Garberg

fagansvarlig

Bjørn Garberg har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Peng Liyuan: oppdatert 30. desember 2016
  2. Peng Liyuan: publisert 30. desember 2016
  3. Kinas utenrikspolitikk: oppdatert 30. desember 2016
  4. Kinas utenrikspolitikk: oppdatert 15. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Folkerepublikken Kinas historie 91
  2. Republikken Kinas historie 1912 - 1949 24

Biografi

Bjørn Garberg. (f.1957) har kinesisk hovedfag fra Oslo og Århus Universitet og PhD i allmenn etnologi/sosialantropologi fra Københavns Universitet med forskning på en muslimsk minoritet i Beijing. Han har hatt flere års opphold i Kina med språkstudier og feltarbeid. Han har jobbet ved NTNU som lærer i kinesisk kultur og samfunn, mahayana-buddhisme og ellers engasjert i andre kinesisk-relaterte prosjekter. Interesser er kinesisk språk, kultur og samfunnsforhold.