Roar Madsen

Fyrstelektor i samfunnsfag (historie), fagansvarlig, NTNU

Roar Madsen har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Democratic Unionist Party: oppdatert 12. mai 2024
  2. The Troubles: oppdatert 12. mai 2024
  3. Martin McGuinness: oppdatert 12. mai 2024
  4. Ian Paisley: publiserte bilde 12. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Historieorganisasjoner og -tidsskrift 15
  2. Nord-Irlands historie 32

Biografi

Roar Madsen er fødd i Trondheim (1962). Studie ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Trondheim. Irsk kulturavtalestipendiat Trinity College Dublin. Cand. philol med hovudfag i historie (1994), sosiologi, politisk geografi og internasjonal politikk som støttefag. Adjunkt/lektor Bodø vgs 1992-1995. Seinare universitetslektor i historie ved NTNU, oppdragsforskar og stipendiat i historiedidaktikk (NTNU). Fyrsteamanuensis i samfunnsfag (historie) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (2005-2015) og ved NTNU 2016-. Fyrstelektor i samfunnsfag (historie) ved NTNU (2023-).  Leiar for forskargruppa HIPOLS (NTNU) 2018-. Vitskapleg redaktør Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2019 og 2020, redaksjonsrådsmedlem 2021-. Styremedlem International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE) 2022-

Kunnskapsområde: Nyare irsk politisk historie, særleg Nord-Irland etter om lag 1920. Nyare norsk politisk historie, særleg partihistorie og mediehistorie.  Historie og samfunnsfag i skulen.