Heine Alexander Holmen

Instituttleder, fagansvarlig, NTNU

Heine Alexander Holmen har skrevet 90 artikler

Nylig aktivitet

  1. slutning: oppdatert 15. januar 2024
  2. fiksjonalisme: oppdatert 1. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Erkjennelsesteori 111

Biografi

Heine Alexander Holmen (f. 1979) er filosof og er fra og med høsten 2021 instituttleder ved Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap ved NTNU. Frem til 2021 jobbet han som førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT) og var blant annet nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF), øverste ansvarlig for examen philosophicum samt leder for forskningsgruppen Ethics Research Group (ERG). Tidligere har han også jobbet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Heine tok henholdsvis Bachelor- (2003-5) og Master i filosofi (2005-7), og deretter Ph.D. (2008-12) ved Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingen Ethics and the Nature of Action ble forsvart i 2012 ved Institutt for Filosofi, Idehistorie, Kunsthistorie og Klassiske språk (IFIKK) og dets senter for fremragende forskning, the Centre for the Study og Mind in Nature (CSMN). Doktorgradsarbeidet innebar også opphold som gjesteforsker ved Birkbeck College London (2008) og Rutgers State University (2009-10).

Holmen har bred akademisk erfaring fra egen forskning, samt mange år med undervisning- og undervisningsledelse ved UiT, UiO og nå NTNU. Han har dessuten vært en populær underviser både som foreleser, seminarleder, fag- og emneansvarlig, samt som veileder på alle nivå.

Forskningsinteressene lodder dypt og bredt, men fokuserer på tema knyttet til menneskets verdighet og livsmestring innen felt som livs- og dødsfilosofi, etikk og metaetikk, metafysikk, moralpsykologi, handlingsfilosofi og erkjennelsesteori (epistemologi). Ondskap, døden og meningen med livet, kjærlighet, grunnlaget for etikk, moral og verdier, samt handlings- og kunnskapsteori er blant favorittemnene.

På snl.no har Heine fagansvar for erkjennelsesteori og epistemologi.

Se personkort på NTNU

Holmen opererer på Twitter under navnet #vitalogiker