Heine Holmen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Heine Holmen har skrevet 69 artikler

Nylig aktivitet

  1. relativisme om kunnskap: oppdatert 28. desember 2016
  2. relativisme om kunnskap: oppdatert 26. desember 2016
  3. relativisme om kunnskap: oppdatert 26. desember 2016
  4. relativisme om kunnskap: oppdatert 26. desember 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Erkjennelsesteori 108

Biografi

Heine A. Holmen (f. 1979)  er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT). Han har sin universitetsutdannelse fra Universitetet i Oslo med en fullført doktorgrad på avhandlingen Ethics and Nature of Action ved Institutt for Filosofi, Idehistorie, Kunsthistorie og Klassiske språk (IFIKK) og dets senter for fremragende forskning, the Centre for the Study og Mind in Nature (CSMN).

Holmen har bred akademisk erfaring fra egen forskning samt undervisning på universitetsnivå: både som gruppelærer på en rekke ulike innføringsemner i filosofi og som foreleser og seminarleder ved ulike filosofikurs innen erkjennelsesteori, vitenskapsfilosofi og metafysikk samt examen philosophicum og examen facultatum. Han har tidligere også jobbet i næringsmiddelindustrien ved Stabburet Øyenkilen og Stabburet Rygge, og fungerte som guide og altmuligmann ved Borgarsyssel Museum/Østfoldmuseene i sin tid som sivilarbeider.

I leksikonet har Heine fagansvar for emner og artikler hørende under filosofi. Hans faglige interesser spenner primært rundt temaer innen handlingsfilosofi, moralfilosofi og erkjennelsesteori hvor spørsmål om menneskets natur og dets plass i og interaksjon med verden er av avgjørende betydning.

  https://twitter.com/HeineAH   http://weirdmetaphysics.blogspot.com/