Heine Holmen

Førsteamanuensis i filosofi, fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Heine Holmen har skrevet 63 artikler

Nylig aktivitet

  1. a posteriori: oppdatert 29. mars 2021
  2. skeptiker: Send til godkjenning 26. mars 2021
  3. simuleringshypotesen: oppdatert 25. mars 2021
  4. a posteriori: oppdatert 25. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Erkjennelsesteori 100

Biografi

Heine A. Holmen (f. 1979) er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT). Han er nestleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF), øverste ansvarlig for examen philosophicum ved UiT og dessuten leder for forskningsgruppen Ethics Research Group (ERG).

Utdannelsen i filosofi tok han ved Universitetet i Oslo, med henholdsvis Bachelor- (2003-5) og Master i filosofi (2005-7) og deretter Ph.D. (2008-12) på bakgrunn av avhandlingen Ethics and Nature of Action ved Institutt for Filosofi, Idehistorie, Kunsthistorie og Klassiske språk (IFIKK) og dets senter for fremragende forskning, the Centre for the Study og Mind in Nature (CSMN). Han har dessuten hatt flere opphold både som gjesteforsker og i ulike samarbeid med flere fremragende utenlandske universiteter ved noen av verdens ledende filosofisk institutt, så som Birkbeck College London (2008) Rutgers State University (2009-10), samt Oxford University, Princeton University, University of St. Andrews med flere.

Holmen har bred akademisk erfaring fra egen forskning, samt fra flere år med undervisning- og undervisningsledelse i filosofi ved både UiT og UiO. Han har solid erfaring både som foreleser, seminarleder, fagansvarlig, emneansvarlig og som veileder for BA-, MA- og Ph.D.-studenter. I tillegg har han rik erfaring som undervisningsleder, med blant annet å ha ledet utvikling og opprettelse av et helt nytt Bachelor-program i filosofi ved UiT, samt en pågående storstilt revisjon av examen philosophicum.

Forskningsinteressene til Holmen lodder både dypt og bredt, men fokuserer i hovedsak på tema innen livs- og dødsfilosofi, etikk og metaetikk, metafysikk, moralpsykologi, handlingsfilosofi og erkjennelsesteori (epistemologi). Tema som ondskap, døden og meningen med livet, kjærlighet, grunnlaget for etikk og verditeori, samt handlings- og kunnskapsteori står veldig sentralt i hans arbeid.

På snl.no har Heine per i dag fagansvar for emner og artikler innen erkjennelsesteori og epistemologi.

Se personkort på UiT:

https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=344402&p_dimension_id=88151

Holmen opererer på Twitter under navnet #thanatolosopher: https://twitter.com/Thanatolosopher