Helsebiblioteket.no

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

  1. hepatitt: kommentert 28. september 2016
  2. menstruasjon: oppdatert 23. mai 2014
  3. posttraumatisk stresslidelse: oppdatert 15. mai 2014
  4. myalgisk encefalomyelitt: oppdatert 8. mai 2014
All aktivitet

Biografi

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Det meste av innholdet er også fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge. Helsebiblioteket.no ble offisielt åpnet 6. juni 2006 og formålet med tjenesten er å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap. Les mer på Helsebiblioteket.no