Helsebiblioteket.no

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

  1. neglesopp: Send til godkjenning 4. oktober 2016
  2. hepatitt: kommentert 28. september 2016
  3. malaria: Send til godkjenning 20. september 2016
  4. blodforgiftning: Send til godkjenning 7. september 2016
All aktivitet

Biografi

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Det meste av innholdet er også fritt tilgjengelig for alle innbyggere i Norge. Helsebiblioteket.no ble offisielt åpnet 6. juni 2006 og formålet med tjenesten er å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap. Les mer på Helsebiblioteket.no