Norsk Forfattersentrum

fagansvarlig

Norsk Forfattersentrum har skrevet 118 artikler

Nylig aktivitet

  1. Karin Bang: godkjente et endringsforslag 22. august 2017
  2. Karin Bang: godkjente et endringsforslag 22. august 2017
  3. Turid Høvin: oppdatert 22. mai 2017
  4. Einar Økland: godkjente et endringsforslag 22. mai 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nyere norsk litteratur 648

Biografi

Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere og et serviceorgan for litteraturinteresserte. Daglig leder Ingvild Herzog oppdaterer SNL for Forfattersentrum. Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968. Formålet med virksomheten er å skape kontakt mellom forfattere og publikum gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum har i underkant av 1200 medlemmer. Vi arrangerer bokdager, skrivekurs, formidlingskurs, Forfatterforelesinga, Ordtak, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfattersleppet, De litterære festspill og skoleturneer i og utenfor Den kulturelle skolesekken. Vi formidler forfattere til skoleverket, bibliotekvesenet, bokbransjen, private foreninger og næringslivet. Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken, og eier Litteraturbruket, et kompetansesenter for litterære produksjoner. Organisasjonen har 17 ansatte, og dekker hele landet med kontor i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hovedkontoret ligger i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Telefon: 21 09 57 01, e-post: norsk@forfattersentrum.no