Ingvild Christine Herzog

fagmedarbeider, Norsk Forfattersentrum

Ingvild Christine Herzog har skrevet 104 artikler

Nylig aktivitet

  1. Arvid Torgeir Lie: Send til godkjenning 25. mai 2020
  2. Arvid Torgeir Lie: Send til godkjenning 25. mai 2020
  3. Peter R. Holm: Send til godkjenning 20. april 2020
  4. Øystein Lønn: Send til godkjenning 29. januar 2020
All aktivitet

Biografi

Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere og et serviceorgan for litteraturinteresserte. Daglig leder Ingvild Christine Herzog oppdaterer SNL for Forfattersentrum. Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968. Formålet med virksomheten er å skape kontakt mellom forfattere og publikum gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum har i overkant av 1600 medlemmer. Vi arrangerer bokdager, skrivekurs, formidlingskurs, Forfatterforelesinga, Litteraten, Æ Å Trondheim litteraturfestival, Forfattersleppet, De litterære festspill og skoleturneer i og utenfor Den kulturelle skolesekken. Vi formidler forfattere til skoleverket, bibliotekvesenet, bokbransjen, private foreninger og næringslivet. Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteraturformidling i Den kulturelle skolesekken, og er et kompetansesenter for litterære produksjoner. Organisasjonen har 22 ansatte, og dekker hele landet med kontor i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hovedkontoret ligger i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Telefon: 21 09 57 01, e-post: norsk@forfattersentrum.no