Martin Paulsen

fagansvarlig

Martin Paulsen har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

  1. Volodymyr Rafjejenko: godkjente et endringsforslag 11. juni 2024
  2. Serhij Zjadan: godkjente et endringsforslag 11. juni 2024
  3. Mykhajlo Kotsiubynskyj: godkjente et endringsforslag 13. april 2024
  4. Ukrainas litteratur: godkjente et endringsforslag 13. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Belarus’ litteratur 5
  2. Ukrainas litteratur 20

Biografi

Instituttleder for Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Han har studert russisk i Minsk, Oslo og Bergen, hvor han mottok sin PhD i 2009. Bortsett fra Minsk, har han hatt flere kortere studieopphold i St. Petersburg og Moskva. Han har også studert belarusisk i Minsk og ukrainsk i Lviv. Han har undervist ved universitetene i Bergen, Oslo og Passau. Etter å ha fullført hovedfaget i 2004 tilbragte han et halvår som praktikant ved den norske ambassaden i Kyiv. Han har redigert flere populærvitenskapelig og vitenskapelige bøker om russisk og østeuropeisk språk og litteratur, og oversatt bøker fra belarusisk, russisk og ukrainsk. Paulsen har tidligere jobbet som førsteamanuensis i russisk ved Universitetet i Bergen, vært styreleder for Raftostiftelsen og seniorrådgiver ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).