Rune J. Andersen

fagansvarlig

Rune J. Andersen har skrevet 540 artikler og har vært fagkonsulent for 567 artikler

Nylig aktivitet

  1. Robert Schumann: oppdatert 19. juli 2024
  2. Richard Wagner: godkjente et endringsforslag 15. juni 2024
  3. Perlefiskerne: godkjente et endringsforslag 15. juni 2024
  4. Gabriel Fauré: oppdatert 14. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker på 1800-tallet 365
  2. Norske klassiske komponister og verker før 1900 81

Biografi

Rune J. Andersen, pensjonert lektor, cand. philol. fra 1987, undervisningsinspektør og rektor ved Holtekilen Folkehøgskole, Bærum, samt vit. ass. i 2 år ved UiO, institutt for musikk og teater. En av 10 norske musikkforskere som var ansvarlig for den praktisk-vitenskapelige utgaven av Edvard Griegs Samlede Verker på C. F. Peters Verlag, Frankfurt, med støtte av Norsk Kulturråd.

Han er ansvarlig utgiver av bd. 5, ”Edvard Griegs firhendige klavermusikk”, og medutgiver av bd. 20 (”Addenda og korrigenda”). I tillegg gjorde han forarbeidet til bd. 18, ”Peer Gynt” op. 23 sammen med professor em. dr. philos. Finn Benestad. Rune Andersen er også medarbeider i ”Norges Musikkhistorie” (hovedred. Arvid O. Vollsnes), og i ”Norsk biografisk leksikon” samt i 3. utgaven av ”Store Norske Leksikon”.

Han var medlem av en internasjonal forskergruppe ved Senter for høyere studier (Det norske videnskapsakademi) som i ett år (1997/98) forsket i norsk musikk, spesiellt Edvard Griegs musikk, i et intenasjonalt perspektiv. Han har også vært medlem av styret og vise-preses i “Norsk musikkforskerlag”. Andersen var medlem av en gruppe på syv nordiske musikkforskere som 1992–98 foretok en undersøkelse av ny-fransk musikks (f. o. m. Debussy) påvirkning på nordisk musikk. Prosjektet hadde tittelen “French in Nordic Music 1900–1940” og ble støttet av “Nordisk samarbeidsnevnd for humanistisk forskning” (NOS-H). Rune J. Andersen skrev en populærvitenskapelig biografi – ”Edvard Grieg. Et kjempende menneske” (Cappelen) – til 150-årsjubileet for Griegs fødsel i 1993.

I tillegg har han skrevet vitenskapelige artikler samt artikler til flere plate/CD-utgivelser, bl. a. for DGG (Deutsche Grammophon), Hamburg i forbindelse med utgivelsen av den første autentiske utgaven av Edvard Griegs op. 22 og 23; han har også skrevet en rekke artikler for det svenske plateselskapet BIS samt kortere artikler for The New Grove dictionary of music and musicians. utg. Stanley Sadie 2. utg. 2001 (om de norske komponistene Pauline Hall, Alf Hurum, Trygve Madsen og John Persen) og i Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopædie der Musik; 2. nyreviderte utgave utgitt av Ludwig Finscher. Kassel 1994- (om de norske komponistene Catharinus Elling, Pauline Hall og Alf Hurum).

Rune J. Andersen er også pianist, utdannet hos Benny Dahl-Hansen og Kjell Bækkelund, Oslo, samt i lieder-interpretasjon hos Rita Meinl-Weisse og Hermann Link, Komische Oper, Berlin. Har gjort en rekke innspillinger for NRK med skandinaviske sangere.PUBLISERTE ARBEIDER (UTVALG):a) Vitenskapelige artikler1. “Einige Momente aus dem Briefwechsel zwischen Edvard Grieg und C. F. Peters Verlag”, i Edvard Grieg und die nordische Musik des 19. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zu Leipzig. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater, Oslo 1992:1.2. “Noen edisjonstekniske problemer i forbindelse med utgivelse av Edvard Griegsklaverkvintett–fragment”. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater, Oslo 1993:2.3. “Grieg and Peer Gynt”, i Studia Musicologica Norvegica, Oslo 1993. 4. “Hymnologie und Hymnodie in Konflikt: Betrachtungen aus ästhetischer Perspektive”, i IAH Bulletin, Publikation der Internationalen Arbeitsgemeinschft für Hymnologie, Nr. 22, juli 1994. Rijksuniversiteit Groningen. Instituut voor Liturgiewetenschap, Holland.5. “Ny-franske komponister i norsk musikkliv 1900–1940. En resepsjonshistorisk introduksjon”, bulletin nr. 1 fra Norges Musikkhistorie 1997.6. “Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Wagner, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Richard Strauss, Max Reger, Gustav Mahler, Johan Selmer, Hjalmar Borgstrøm og Gerhard Schjelderup i norsk musikkliv frem til 1925. Et dokumantarisk materiale”, bulletin nr. 2 fra Norges Musikkhistorie 1998 7. ”Debussy-påvirkning i romanser av Alf Hurum og Pauline Hall” i Studia Musicologica Norvegica, Oslo 19998.8. ”Alf Hurum (1882–1972): Sonate for fiolin ogf klaver I d-moll – en introduksjon og noen analytiske spekter” i Studia Musicologica Norvegica, Oslo 1999.9. ”The reception of the music of Claude Debussy in Norway from its first performance in 1906 to the outbreak of the second world war” I Cahiers Debussy No 24, Paris 2000.b) Vitenskapelige edisjonsarbeider:1. Edvard Grieg. Samlede Verker, bind 5 (Klaververker for fire hender. Originalkomposisjoner og arrangementer av egne verker). C. F. Peters Frankfurt/London/New York 1977–93.2. Edvard Grieg. Samlede Verker, bind 20 (Addenda et corrigenda). C. F. Peters Frankfurt/London/New York 1994. Medutgiver sammen med Finn Benestad og Klaus Henning Oelmann.c) Populærvitenskapelige arbeider:1. Edvard Grieg. Et kjempende menneske. J. W. Cappelen, Oslo 1993.