Jon Kaurel

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

født 1978 i Stavanger. Arbeider i Utdanningsforbundets avdeling for profesjonspolitikk, med ansvarsområdene barnehagekvalitet, barnehageforskning og profesjonsetikk.

Utdannet førskolelærer fra HiO, med mastergrad i allmenn pedagogikk fra UiO. Skrev avhandlingen Oppdragelse til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn - om barnehagens oppdragermandat, pedagogisk dokumentasjon, lek og identitetsdannelse i dagens samfunn.

Har siden 2008 vært medlem av det nordiske forskernettverket Demokrati i barnehagen, og skriver bok om oppdragelse og demokrati.