Rune Blix Hagen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Rune Blix Hagen har skrevet 37 artikler

Nylig aktivitet

  1. Anne Pedersdotter: oppdatert 1. februar 2022
  2. Anne Mogensdatter Løset: oppdatert 11. juni 2020
  3. Mandrup Pedersen Schønnebøl: publisert 28. januar 2019
  4. trolldomsprosessene: oppdatert 10. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Trolldomsprosesser 22

Biografi

Ansatt som historiker ved institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Har tidlig nytid som spesialfelt. Forskningsområder inkluderer de historiske trolldomsprosessene, samisk sjamanisme og forestillinger om nordområdene på 15-1600-tallet.