Rune Blix Hagen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Rune Blix Hagen har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. trolldomsprosessene: oppdatert 10. april 2018
  2. heks: oppdatert 26. august 2016
  3. Olaus Magnus: endringsforslag 23. august 2016
  4. Trolldomsprosessene i Norge: publisert 26. august 2013
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Trolldomsprosesser 17

Biografi

Ansatt som historiker ved institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Har tidlig nytid som spesialfelt. Forskningsområder inkluderer de historiske trolldomsprosessene, samisk sjamanisme og forestillinger om nordområdene på 15-1600-tallet.