Rune Blix Hagen

fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Rune Blix Hagen har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

  1. Johanne Nielsdatter: redigerte og publiserte et endringsforslag 8. april 2024
  2. Steilneset minnested: redigerte og publiserte et endringsforslag 8. april 2024
  3. Steilneset minnested: oppdatert 8. november 2023
  4. Anne Pedersdotter: oppdatert 1. februar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Trolldomsprosesser 23

Biografi

Ansatt som historiker ved institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Har tidlig nytid som spesialfelt. Forskningsområder inkluderer de historiske trolldomsprosessene, samisk sjamanisme og forestillinger om nordområdene på 15-1600-tallet.