Haavard Nordlie

fagansvarlig

Haavard Nordlie har skrevet 121 artikler

Nylig aktivitet

  1. LIV Golf: oppdatert 26. desember 2023
  2. Viktor Hovland: oppdatert 25. desember 2023
  3. Viktor Hovland: oppdatert 25. november 2023
  4. Viktor Hovland: godkjente et endringsforslag 25. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Curling 8
  2. Golf 51

Biografi

Cand. philol fra Universitetet i Oslo og NIH (Norges Idrettshøgskole), hovedfag i samfunnsgeografi, mellomfag i idrett og grunnfag i sosiologi. Utvekslingsstudent og studier i Utah, USA. Arbeidserfaring som bl.a. forsker ved TØI (Transportøkonomisk Institutt), konsulent ved NIH, dokumentasjonssjef i Aftenposten med bl.a ansvar for utviklingen av A-tekst. Forlagssjef i J W Cappelens Forlag, Cappelen kart og Oppslagsverk, bl. a. med ansvar for forlagets leksikon, kart, atlas og reiselitteratur. Var dessuten prosjektansvarlig og fagkonsulent for geografiske emner og idrett i Caplex, bok- og nettutgave. Nordlie har mer en 65 års erfaring innen idretten (friidrett) som aktiv, trener og administrator på så vel nasjonalt- som krets- og klubbnivå. Entusiastisk brevandrer og hobbygolfer! Var fagkonsulent for USAs geografi i SNL i flere år fram til 2018.