Haavard Nordlie

fagansvarlig

Haavard Nordlie har skrevet 112 artikler

Nylig aktivitet

  1. Major-turneringer i golf for kvinner: oppdatert 31. desember 2018
  2. Walter Hagen: oppdatert 31. desember 2018
  3. Nick Faldo: oppdatert 31. desember 2018
  4. caddie: oppdatert 31. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Golf 49

Biografi

Cand. philol fra Universitetet i Oslo og NIH (Norges Idrettshøgskole), hovedfag i samfunnsgeografi, mellomfag i idrett og grunnfag i sosiologi. Utvekslingsstudent og studier i Utah, USA. Arbeidserfaring som bl.a. forsker ved TØI (Transportøkonomisk Institutt), konsulent ved NIH, dokumentasjonssjef i Aftenposten med bl.a ansvar for utviklingen av A-tekst. Forlagssjef i J W Cappelens Forlag, Cappelen kart og Oppslagsverk, bl. a. med ansvar for forlagets leksikon, kart, atlas og reiselitteratur. Var dessuten prosjektansvarlig og fagkonsulent for geografiske emner og idrett i Caplex, bok- og nettutgave. Nordlie har 55 års erfaring innen idretten (friidrett) som aktiv, trener og administrator på såvel nasjonalt- som krets- og klubbnivå. Entusiastisk brevandrer og hobbygolfer!