Joakim Hammerlin

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

(f. 1976) er filosof, forfatter og foredragsholder.

Hammerlin har skrevet flere artikler og bøker om terrorisme og terrorbekjempelse, blant annet "Terrorindustrien" (2009) og "Terror og demokrati - fra 11. september til 22. juli" (utkommer november 2011). Han har særlig konsentrert seg om forholdet mellom terrorbekjempelse og demokratiske rettigheter og friheter.