Anne-Sofie Hjemdahl

fagansvarlig

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. museum - norge: godkjente et endringsforslag 17. oktober 2017
  2. Museene i Akershus (MiA): oppdatert 4. september 2017
  3. Designmuseum Danmark: oppdatert 4. september 2017
  4. Det Danske Kunstindustrimuseum: godkjente et endringsforslag 4. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Museum 283

Biografi

(f.1970) Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.