Anne-Sofie Hjemdahl

seniorforsker, fagansvarlig, Telemarksforsking

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gisle Midttun: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. januar 2021
  2. Liv Hilde Boe: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. januar 2021
  3. Svalbard museum: godkjente et endringsforslag 28. januar 2021
  4. Norges Museumsforbund: godkjente et endringsforslag 28. januar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Museum 257

Biografi

(f.1970) Seniorforsker ved Telemarksforskning. Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.