Anne-Sofie Hjemdahl

fagansvarlig

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norsk Bremuseum – Bresenteret i Fjærland: oppdatert 4. november 2018
  2. Norsk Bremuseum – Bresenteret i Fjærland: oppdatert 4. november 2018
  3. kustode - oppsynsmann: oppdatert 4. november 2018
  4. Stiklestad nasjonale kultursenter: oppdatert 4. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Museum 284

Biografi

(f.1970) Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.