Anne-Sofie Hjemdahl

fagansvarlig

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Varanger museum: oppdatert 28. juni 2018
  2. Varanger museum: oppdatert 28. juni 2018
  3. Varanger museum: oppdatert 28. juni 2018
  4. Forsvarets museer: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Museum 285

Biografi

(f.1970) Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.