Anne-Sofie Hjemdahl

Seniorforsker, tidligere fagansvarlig, Telemarksforsking

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tingvoll bygdemuseum: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
  2. Agder naturmuseum og botaniske hage: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
  3. Norveg: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
  4. Norsk Bergverksmuseum: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
All aktivitet

Biografi

(f.1970) Seniorforsker ved Telemarksforskning. Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.