Anne-Sofie Hjemdahl

seniorforsker, fagansvarlig, Telemarksforsking

Anne-Sofie Hjemdahl har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. Larvik Museum: godkjente et endringsforslag 18. februar 2020
  2. Næs Jernverksmuseum: godkjente et endringsforslag 26. januar 2020
  3. Telemarksforsking: Send til godkjenning 26. januar 2020
  4. Valdresmusea AS: oppdatert 23. januar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Museum 259

Biografi

(f.1970) Seniorforsker ved Telemarksforskning. Phd i museologi fra senter for museumsstudier og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (2013) Utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo (cand. philol 1999). Har mange års erfaring fra arbeid i museer og kulturminnevern (Norsk folkemuseum., Maihaugen, Akershus fylkesmuseum, Statens vegvesen). Hovedinteresse: vitenskaps- og museumshistorie. Opptatt av museenes kunnskapsproduksjon, deres samlinger og praksiser.