Maria José Maciel

fagansvarlig

Maria José Maciel har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. simultantolking: godkjente et endringsforslag 9. februar 2022
  2. tolk: godkjente et endringsforslag 9. februar 2022
  3. Rettstolk: publisert 20. februar 2020
  4. tolk: godkjente et endringsforslag 13. april 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Oversetting og tolking 0
  2. Tolking 11

Biografi

Maria José Maciel (f. 1968) har en cand. philol.-grad i engelsk/portugisisk i Norge og er statsautorisert tolk (2006) og statsautorisert translatør (2004) i norsk – portugisisk. Fra Brasil har hun en cand. mag-grad i portugisisk/engelsk og er tradutora pública e intérprete comercial ad hoc (offentlig godkjent oversetter og tolk ad hoc) fra 2010.

Maria José har vært fagansvarlig for tolking på snl.no siden 2012. Hun har lang og bred erfaring innen oversetting, tolking og språkundervisning. Hun har mange års undervisningserfaring fra blant annet Universitet i Oslo, SSB og Utenrikstjenestens kompetansesenter.

Maria José er i tillegg portugisiskredaktør i Clue portugisisk ordbok og koordinator for portugisiskkurs for barna som arrangeres i Oslo . For tiden sitter hun i styret til Statsautoriserte translatørers forening.

Medlem av: STF, NTF, NFF og BNCC. Oppført i kategori 1 i Nasjonalt tolkeregister.

mariajose@elocultural.no | +47 926 06 426 | www.elocultural.no